نسل‌های شهر هوشمند

شرکت‌های فناوری، کارآفرینان، دولت‌های محلی و جوامع مدنی در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگر توسعه شهرهای هوشمند را مورد توجه قرار داده‌اند. کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، توسعه شهرهای هوشمند از ابتدا تاکنون را در سه نسل متفاوت پیش روی خود می‌بینند.

شهر هوشمند 1.0

نخستین نسل شهر هوشمند که «شهر هوشمند 1.0» نام دارد که طی آن IBM و چند شرکت فناوری چند ملیتی دیگر از پتانسیل‌های خود برای تبدیل شهرهای بزرگ به پناهگاه‌های هوشمند و پیشرفته استفاده کردند.

برخی از نخستین شهرهایی که با این روند سازگار شدند، رقابت‌های گسترده را با یکدیگر آغاز کردند تا آسایش بیشتری را برای ساکنان خود به همراه آورند. این بینش فناوری محور در شهرهای هوشمند اولیه، محیطی را برای مبتکران فناوری شهری ایجاد کرد تا بتوانند پتانسیل‌های جدید در زمینه فرصت‌های شغلی و خدمات کاربردی را به وجود آورند. این روند همچنین تاثیرات قابل ملاحظه‌ای را روی اقتصاد جوامع برجا گذاشت و به همین نسبت میزان دسترسی ساکنان این شهرها به منابع مالی بیشتر شد.

«شهر هوشمند 1.0» به واسطه آن دسته از شرکت‌های فناوری تعریف شد که جوامع را به تطبیق با راه‌کارهای هوشمند خود تشویق کردند و البته شهرهای مذکور هیچ یک از این تجهیزات و فناوری‌ها را در زیرساخت‌های خود مورد استفاده قرار نمی‌دادند. این فرآیند در نخستین فاز راه‌اندازی شهرهای هوشمند به گونه‌ای دنبال می‌شد که مدیران شهری در انتظار ظهور یک فناوری جدید بودند تا آن را بومی‌سازی کنند و دراختیار شهروندان قرار دهند.

از این نظر گفته می‌شود که نخستین دوره راه‌اندازی شهرهای هوشمند شبیه به این اتفاق بود که یک کاربر در انتظار عرضه گوشی هوشمند جدید اپل باشد تا آن را با گوشی قبلی عوض کند و حتی به درستی نداند که گوشی جدی به چه فناوری‌هایی مجهر شده است و آیا این فناوری‌ها برای او کاربرد دارد یا خیر. در این فاز، مدیران شهری سعی می‌کردند فارغ از اینکه نیازهای را مورد سنجش قرار دهند، فناوری مذکور را در اختیار بگیرند.

نخستین شهرهای هوشمند

«شهر هوشمند 1.0» البته اصلی‌ترین و مهم‌ترین فلسفه بنیادین برای راه‌اندازی شهرهای هوشمند بعدی در دیگر نقاط جهان بود. از نخستین مناطقی که در جهان به نسل اول خدمات شهر هوشمند مجهز شدند می‌توان به شهر لیسبون در کشور پرتقال و شهر سانگدو در کشور کره جنوبی اشاره کرد. این شهرهای هوشمند با پشتیبانی شرکت‌های خصوصی از جمله «Living PlanIT AG» و «Cisco Systems» توسعه یافتند.

منبع