اساسنامه مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

توسط |2020-03-10T17:12:33+03:3015 دی 1398|درباره مرکز|

مقدمه به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه شهر هوشمند، پژوهشکده (مرکز تحقیقات) شهر هوشمند بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383)، مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط تاسیس و اداره می‌شود. در این اساسنامه