زندگی هوشمند

توسط |2020-04-19T16:18:30+04:3013 اسفند 1398|ابعاد شهر هوشمند, زندگی هوشمند|

زندگی (کیفیت زندگی شهروندان): موارد زیر عوامل کلیدی در طبقه‌بندی زندگی است: امکانات فرهنگی، شرایط بهداشتی، ایمنی فردی، کیفیت مسکن، امکانات آموزشی، جاذبه‌های گردشگری و انسجام اجتماعی. این دسته‌بندی، در برگیرنده تمامی جنبه‌های مرتبط با کیفیت زندگی است. در واقع، یکی از اهداف اصلی یک شهر هوشمند ارائه کیفیت بهتر زندگی، یک سیستم اطلاعاتی بهتر