مردم هوشمند

توسط |2020-04-19T16:19:10+04:3013 اسفند 1398|ابعاد شهر هوشمند, مردم هوشمند|

مردم (سرمایه اجتماعی و انسانی) موارد زیر عوامل اصلی تشکیل طبقه‌بندی مردم است: سطح صلاحیت، تمایل به یادگیری مادام‌العمر، کثرت اجتماعی و قومی، انعطاف‌پذیری، خلاقیت، جهان‌بینی، ذهن باز  و مشارکت در زندگی عمومی. مشارکت شهروندان در زندگی عمومی شهر و رفتار هوشمندانه شهروندان اصلی‌ترین نکات این استاندارد طبقه‌بندی است. برای تشویق رفتار هوشمندانه و مشارکت