ابعاد تهران هوشمند

توسط |2020-04-19T16:01:43+04:3019 اسفند 1398|تهران هوشمند, شهر هوشمند, شهرهای هوشمند ایران|

ابعاد تهران هوشمند ارائه شده در دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند ابعاد تهران هوشمند توسط افراد زیر ارائه شده است: دکتر فرهاد توکل همدانی، مدیر اجرایی دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند دکتر مهدی اسماعیلی رخ، مشاور استراتژی و برنامه ریزی دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند ابعاد تهران هوشمند اهداف کلان در حوزه اقتصاد هوشمند