با ما در تماس باشید|SCRCI
صفحه اصلی/اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند

اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند

نظر به گسترش روزافزون جمعیت شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن مدیریت شهرها، حرکت به سمت شهرهای هوشمند دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است. از این رو، با شروع حرکت اکثر شهرهای ایران به سمت هوشمندسازی و لزوم توجه به مباحث مختلف این حوزه و به اشتراک‌گذاری تجربیات، دستاوردها، بررسی چالش‌ها و مسیر پیشروی شهرهای هوشمند با رویکرد ایرانی، پیشنهاد رویداد سالیانه روز ملي شهر هوشمند این فرصت را فراهم خواهد آورد تا بازیگران حوزه شهر هوشمند (سازمانهای دولتی و خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خالق، محققین، متخصصین و سایر بازیگران این حوزه) گردهم آیند و تحقق ایران هوشمند را تسهیل و تسریع بخشند. عطف به موارد مذکور مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، در راستای چشم‌انداز خود و تبدیل شدن به مرجع اقدامات مرتبط با شهر هوشمند در سطح ملی و با همکاری دانشگاه تهران و مرکز نوآوری نکسترا اقدام به برگزاری روز ملی شهر هوشمند می‌نماید.

این رویداد تمام شده است

برنامه ساعتی

شروع برنامه

از 09:00 - تا 09:05
تلاوت قرآن و سرود ملی
از 09:05 - تا 09:15
سخنرانی آقای دکتر امین فرجی
خوش آمدگویی، معرفی رویداد و مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
سخنرانان:
آقای دکتر امین فرجی
از 09:15 - تا 09:25
سخنرانی آقای دکتر آصف کریمی
معرفی مرکز نوآوری نکسترا
سخنرانان:
آقای دکتر آصف کریمی
از 09:25 - تا 09:40
سخنرانی خانم دکتر بهاره آروین
سخنرانی افتتاحیه
سخنرانان:
خانم دکتر بهاره آروین

پنل شماره یک (شهر هوشمند، ابعاد و چالش‌ها)

از 09:40 - تا 09:55
سخنرانی آقای دکتر مهدی محمدی
شهر هوشمند، ابعاد و چالش‌ها
سخنرانان:
آقای دکتر مهدی محمدی
از 09:55 - تا 10:25
پنل
بررسی سخنرانی آقای دکتر مهدی محمدی؛ شهر هوشمند، ابعاد و چالش‌ها
سخنرانان:
آقای دکتر فرهنگ فصیحی, آقای دکتر محمد گرویی, آقای دکتر مهدی عرب‌زاده یکتا, آقای کوروش محمدحسینی, آقای مسعود طهماسب‌زاده, آقای مهندس امین قریبی, آقای مهندس محمود کریمی
از 10:25 - تا 10:40
سخنرانی آقای دکتر امیر ناظمی
شهر هوشمند، ابعاد و چالش‌ها
سخنرانان:
آقای دکتر امیر ناظمی
از 10:40 - تا 11:10
پنل
بررسی سخنرانی آقای دکتر امیر ناظمی؛ شهر هوشمند، ابعاد و چالش‌ها
سخنرانان:
آقای دکتر فرهنگ فصیحی, آقای دکتر مهدی عرب‌زاده یکتا, آقای کوروش محمدحسینی, آقای مسعود طهماسب‌زاده, آقای مهندس امین قریبی, آقای مهندس محمود کریمی
از 11:10 - تا 11:25
استراحت و پذیرایی
از 11:25 - تا 11:40
سخنرانی آقای دکتر محمد فرجود
شهر هوشمند، ابعاد و چالش‌ها
سخنرانان:
آقای دکتر محمد فرجود
از 11:40 - تا 12:10
پنل
بررسی سخنرانی آقای دکتر محمد فرجود؛ شهر هوشمند، ابعاد و چالش‌ها
سخنرانان:
آقای دکتر فرهنگ فصیحی, آقای دکتر مهدی عرب‌زاده یکتا, آقای کوروش محمدحسینی, آقای مسعود طهماسب‌زاده, آقای مهندس امین قریبی, آقای مهندس محمود کریمی

پنل شماره دو (شهر هوشمند، سیاست‌ها و راه‌کارها)

از 12:10 - تا 12:25
سخنرانی آقای دکتر مرتضی براری
شهر هوشمند، سیاست‌ها و راه‌کارها
سخنرانان:
آقای دکتر مرتضی براری
از 12:25 - تا 12:55
پنل
بررسی سخنرانی آقای دکتر مرتضی براری؛ شهر هوشمند، سیاست‌ها و راه‌کارها
سخنرانان:
آقای دکتر امین فرجی, آقای دکتر سیدجلال موسوی, آقای دکتر محمد میره‌ای, آقای مهدی مقسومی, آقای مهندس سید حامد احمدی, آقای مهندس همایون یزدان‌پناه, خانم دکتر فریناز مقتدری
از 12:55 - تا 13:10
استراحت و پذیرایی
از 13:10 - تا 13:25
سخنرانی آقای دکتر محمدحسین بوچانی
شهر هوشمند، سیاست‌ها و راه‌کارها
سخنرانان:
آقای دکتر محمدحسین بوچانی
از 13:25 - تا 13:55
پنل
بررسی سخنرانی آقای دکتر محمدحسین بوچانی؛ شهر هوشمند، سیاست‌ها و راه‌کارها
سخنرانان:
آقای دکتر امین فرجی, آقای دکتر سیدجلال موسوی, آقای دکتر محمد میره‌ای, آقای مهدی مقسومی, آقای مهندس سید حامد احمدی, آقای مهندس همایون یزدان‌پناه, خانم دکتر فریناز مقتدری

رونمایی از نقشه اکوسیستم شهر هوشمند

از 13:55 - تا 14:15
رونمایی از نقشه اکوسیستم شهر هوشمند (نسخه شماره یک)
آقای دکتر امین فرجی
آقای دکتر امین فرجی
ریاست مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
آقای دکتر آصف کریمی
آقای دکتر آصف کریمی
مدیریت مرکز نوآوری نکسترا
خانم دکتر بهاره آروین
خانم دکتر بهاره آروین
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران
آقای دکتر مهدی محمدی
آقای دکتر مهدی محمدی
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
آقای دکتر فرهنگ فصیحی
آقای دکتر فرهنگ فصیحی
دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست‌های علم و فناوری شورای عالی عتف
آقای دکتر محمد گرویی
آقای دکتر محمد گرویی
مدیر سرمایه‌گذاری مرکز نوآوری نکسترا
آقای دکتر مهدی عرب‌زاده یکتا
آقای دکتر مهدی عرب‌زاده یکتا
مشاور، استراتژیست و خط‌مشی‌گذار حوزه دیجیتال
آقای کوروش محمدحسینی
آقای کوروش محمدحسینی
ریاست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم
آقای مسعود طهماسب‌زاده
آقای مسعود طهماسب‌زاده
مدیرعامل شرکت Global Smart City Solutions کانادا و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
آقای مهندس امین قریبی
آقای مهندس امین قریبی
معاونت مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
آقای مهندس محمود کریمی
آقای مهندس محمود کریمی
مدیرعامل پلنت و مشاور مدیرعامل هلدینگ فناپ
آقای دکتر امیر ناظمی
آقای دکتر امیر ناظمی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران
آقای دکتر محمد فرجود
آقای دکتر محمد فرجود
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
آقای دکتر مرتضی براری
آقای دکتر مرتضی براری
رئیس سازمان فضایی ایران
آقای دکتر سیدجلال موسوی
آقای دکتر سیدجلال موسوی
معاون اجرایی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
آقای دکتر محمد میره‌ای
آقای دکتر محمد میره‌ای
عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
آقای مهدی مقسومی
آقای مهدی مقسومی
عضو کارگروه حکمروایی هوشمند مرکز تهران هوشمند
آقای مهندس سید حامد احمدی
آقای مهندس سید حامد احمدی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
آقای مهندس همایون یزدان‌پناه
آقای مهندس همایون یزدان‌پناه
رئیس ستاد شهر هوشمند قم
خانم دکتر فریناز مقتدری
خانم دکتر فریناز مقتدری
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
آقای دکتر محمدحسین بوچانی
آقای دکتر محمدحسین بوچانی
ریاست مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

تاریخ

30 آذر 1399
منقضی شده است!

زمان

09:00 - 14:15
مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

برگزار کننده

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
شماره تلفن
02166478520 - 09900993087
ایمیل
info@scrci.com
وب سایت
http://scrci.com

برگزارکنندگان دیگر

دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
وب سایت
https://ut.ac.ir/en
مرکز نوآوری نکسترا
مرکز نوآوری نکسترا
وب سایت
https://www.nexterafactory.com/

سخنران ها

بارکد QR
برگشت به بالا