رویداد مجازی نوآوری در شهرهای هوشمند
تاریخ برگزاری: 1399/07/10
زمان برگزاری: 11:00AM – 1:00PM CST
لینک دسترسی: https://www.plugandplaytechcenter.com/events/smart-cities-innovation-day-october/