رویداد مجازی شهرهای هوشمند، شهرسازی پساکرونا
تاریخ برگزاری: 15/07/1399
زمان برگزاری: 5:30 AM – 6:30 AM IRST
لینک دسترسی: https://register.gotowebinar.com/register/4769599387087257103