به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، پیش نشست شماره 3 با موضوع استارتاپ‌ها در دستور کار شهر هوشمند برگزار شد. آقای دکتر علی اکبر فرجادیان، مدیرعامل شتابدهنده سریر در ابتدای این نشست در رابطه با رویداد روز ملی شهر هوشمند، برنامه‌های آن و پیش‌نشست‌های تدوین دستور کار شهر هوشمند توضیحاتی ارائه کردند.

در ابتدای این نشست، آقای دکتر مصطفی بغدادی، مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در خصوص کمک به تجاری‌سازی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها از طریق برنامه‌ها و اهداف صندوق نوآوری و شکوفایی مواردی را مطرح نمودند. ایشان همچنین به روند افزایشی فعالیت کسب و کارهای حوزه شهر هوشمند اشاره داشتند.

در ادامه، خانم دکتر سحر بنکدارپور، دبیر سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی نیز در خصوص افزایش جمعیت شهرنشینی اشاره کردند و به ضرورت استفاده از ظرفیت هوشمندسازی در ابعاد مختلف اشاره کردند و نقش استارتاپ‌ها و نوآوری‌های شهری جهت تحقق شهر هوشمند انکارناپذیر دانستند. همچنین به بحث زیرساخت در سطح کشور اشاره داشتند که در کشور ایران، محدودیت‌ها و دسترسی‌های زیرساختی جهت پیاده‌سازی طرح‌های هوشمندسازی بسیار پررنگ است.

آقای دکتر آصف کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل مرکز نوآوری نکسترا با توجه به تجربه سال‌های گذشته در حوزه شهر هوشمند و تیم‌هایی که در حوزه شهر هوشمند، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی فعال هستند، نیز به آینده جامعه و ترندهای آینده در بعد شهر هوشمند اشاره کردند.

آقای دکتر مهران کرمی، مدیرعامل هاب اصفهان به موضوعاتی همچون تغییر نسل و فرهنگ‌سازی طی سال‌های گذشته در راستای استفاده از خدمات نوین و هوشمند اشاره کردند. همچنین ایشان به بحث خلاهای قانونی و زیرساختی و عدم شناخت و درک صحیح تیم‌های استارتاپی از چالش‌های واقعی شهری نیز اشاراتی داشتند.

در پایان این جلسه موارد مطرح شده توسط آقای دکتر فرجادیان جمع‌بندی و به برخی از اقدامات مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در راستای تحقق درست و اصولی شهر هوشمند با بهره‌گیری از استارتاپ‌های فعال در حوزه شهر هوشمند و تحول هوشمند در ایران اشاره شد.

این پیش‌نشست، به‌طورکلی در خصوص استارتاپ‌ها در دستور کار شهر هوشمند برگزار شد و در پیش‌نشست‌های بعدی در خصوص ابعاد مختلف شهر هوشمند پیش‌نشست‌های تخصصی برگزار خواهد گردید و در روز ملی شهر هوشمند (4 آذرماه 1400)، از دستور کار شهر هوشمند رونمایی خواهد شد.