دولت الکترونیک، دلایل و مزایای تشکیل دولت الکترونیک

توسط |2020-03-10T16:54:17+03:3019 اسفند 1398|حکمروایی هوشمند, شهر هوشمند|

دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازارو ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیک ممکن است توسط قوه مقننه، قوه قضائیه یا قوه مجریه به کار برده شود تا بهره‌وریداخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم گرا را برایمردم فراهم کند. دولت الکترونیک در واقع