با شهروندیار مشهد آشنا شوید

توسط |2020-04-19T16:04:40+04:3019 اسفند 1398|شهر هوشمند, شهرهای هوشمند ایران, مشهد هوشمند|

در راستای تحقق شهر هوشمند مشهد، خدمات سایت شهروندیار مشهد به قرار زیر است: عوارض خودرو عوارض صنفی عوارض نوسازی کارت شهروندی من کارت شخصی، کارت هوشمندی است که علاوه بر قابلیت های قبل خود ، مشخصات فردی مالک کارت در حافظه آن ثبت شده است ، بدین ترتیب می توان خدماتی که شناسایی خدمت