تفاوت شهر هوشمند و شهر الکترونیک

توسط |2020-04-19T16:13:58+04:3019 اسفند 1398|تعاریف و اهداف شهر هوشمند, شهر هوشمند|

به گزارش شهر هوشمند حوالی، یکی از مباحثی که بین متخصصین، پژوهشگران، مدیران و فعالین حوزه شهری مطرح است، تفاوت بین شهر هوشمند و شهر الکترونیک است و اینکه مرز بین این دو مفهوم واقعا کجاست؟ برای آنکه شهری، شهر هوشمند گفته شود، باید ابعاد و مشخصه‌های خاصی دارا باشد. ابعاد و مشخصه‌هایی همچون ارتقای