شهرک صنعتی هوشمند – بخش اول

توسط |2020-05-05T11:11:27+04:3011 اردیبهشت 1399|شهر هوشمند, شهرک صنعتی هوشمند|

با توجه به ضرورت و نیازی که به هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی (شهرک صنعتی هوشمند) به عنوان بخش مهمی از شهرهای هوشمند در جهان احساس می‌گردد و دستاوردهایی که با هوشمندسازی بخش‌های صنعتی شهرها حاصل می‌شود، حرکت به سمت شهرک صنعتی هوشمند یک الزام جدی است. در واقع شهرک‌های صنعتی هوشمند عناصر اصلی شهر هوشمند و