برنامه اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند

توسط |2020-11-13T14:23:41+03:3020 آبان 1399|روز ملی شهر هوشمند|

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، به مناسب روز فارابی و نظریه آرمان شهر، اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند در تاریخ 4 آذرماه 1399 در پردیس فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید. این روز به پیشنهاد آقای امین قریبی (معاونت و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) و