محیط زیست هوشمند

توسط |2020-04-19T16:18:24+04:3013 اسفند 1398|ابعاد شهر هوشمند, محیط زیست هوشمند|

محیط (منابع طبیعی، رشد پایدار): موارد زیر عوامل کلیدی در طبقه‌بندی محیط هستند: جذابیت منابع طبیعی، کاهش آلودگی، محافظت زیست محیطی، و مدیریت منابع پایدار. یکی از بزرگترین دغدغه‌های حفاظتی جهانی فعلی، محیط زیست است: شهرها و مناطق صنعتی که معمولاً در حومه شهرها واقع شده‌اند، بزرگترین منابع آلودگی هستند. با افزایش جمعیت، آلودگی افزایش