پیش‌نیازهای تحقق یافتن شهر هوشمند

توسط |2020-04-19T16:17:56+04:3013 اسفند 1398|تعاریف و اهداف شهر هوشمند, شهر هوشمند|

در حالی که اکثر مباحث موجود، دیدگاه و تصاویر ایده‌آلی از شهر هوشمند (به عنوان مثال، حمل و نقل هوشمند، جابجایی هوشمند، محیط زیست هوشمند، انرژی هوشمند، ایمنی هوشمند و غیره) ارائه می‌دهند، پژوهش‌های کمی در رابطه با فاکتورهایی که در درجه ی اول نوآوری‌های شهر هوشمند را امکان‌پذیر می‌سازد، صورت گرفته است (اینکه واقعاً